شنبه،18 ارديبهشت 1400 English

معاونت تحقيقات و فناوري

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • طرح هاي تحقيقاتي داراي تعهد چاپ مقاله

   1_ ارائه مقاله چاپ شده حاصل از طرح تحقيقاتي كه به تاييد علم سنجي رسيده باشد(3 سري).

   *توجه: در صورت عدم ارئه مقاله در مدت معين اجراي طرح، مجري مي‌بايست گزارش نهايي طرح تحقيقاتي خود را(مقاله با فرمت مجله يافته) به كارشناس پژوهشي مراكز يا دانشكده‌ها تحويل دهد، و بنابر آيين نامه پژوهشي مصوب دانشگاه، مجري به مدت 18 ماه پس از پايان زمان انجام طرح فرصت داده مي‌شود تا مقاله چاپ شده خود را ارائه نمايد.

   2_ تكميل و ارائه فرم گزارش پيشرفت يك سوم دوم و نهايي و بارگذاري آن در سامانه

   3- بارگذاري  فرم خلاصه طرح تكميل شده در سامانه 

   4_ تكميل و تنظيم فرم ترجمان دانش در سامانه

   5_ بارگذاري تصوير اصل فاكتورهاي مصرفي،غيرمصرفي آزمايشات و خدمات تخصصي منطبق با پروپوزال( در صورت داشتن فاكتور غير مصرفي به همراه اصل فاكتور  نيز ارائه گردد).

    6_ بارگزاري فايل PDF مقاله و چكيده فارسي و انگليسي مقاله در سامانه طرح‌هاي تحقيقاتي توسط مجري( بديهي است در صورت عدم بارگذاري موارد خواسته شده تسويه حساب با مجري صورت نمي‌گيرد)، (راهنماي بارگزاري مقاله در سامانه طرح‌‌هاي تحقيقاتي).

   *توجه: كليه‌ي فاكتورهاي ارائه شده توسط مجري مي‌بايست داراي مشخصات ذيل باشند:

   1_ نام و نام خانودگي مجري طرح

   2_ ذكر نام دانشگاه علوم پزشكي لرستان

   3- كد اقتصادي : مخصوص فاكتورهاي مصرفي و غير مصرفي مي‌باشد.

   4_تاريخ

   *توجه: جهت تسهيل روند انجام فعاليت‌هاي پژوهشي مجري طرح مي‌تواند به محض اخذ فاكتور در هر مرحله‌اي از اجراي پروژه خود، آن را به كارشناسان پژوهشي ستادي جهت مهر تاييد فاكتورها ارائه نمايند.

    *توجه: ارائه فايل‌هاي Word  و Pdf فرم خلاصه طرح‌ تحقيقاتي، فرم ترجمان دانش، چكيده فارسي و انگليسي مقاله طرح تحقيقاتي الزامي مي باشد.

    *توجه: در زمان تسويه مقالات برگرفته از طرح هاي تحقيقاتي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي لازم است بعد از تاييد مقاله توسط كارشناسان علم سنجي مقاله مذكور،  تاييديه كارشناس كميته تحقيقات دانشجويي را نيز دريافت نمايد.

   *توجه: در مقالات برگرفته از طرح هاي تحقيقاتي (شيوه صحيح نگارش بخش تقدير و تشكر مقالات فارسي و انگليسي) الزامي مي باشد.

    

    

    

    

    

    

    

    

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 24999734 آخرین به روزرسانی: 18 ارديبهشت 1400

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

ادرس: خرم اباد، كمالوند، كيلومتر٤ جاده خرم اباد- بروجرد، مجتمع پرديس دانشگاهي علوم پزشكي لرستان، معاونت تحقيقات و فناوري
تلفن:06633120172 فكس:06633120173
ايميل حقوقي: research@ lums.ac.ir
Page created in 0.71826887130737 seconds.
memoryUsage : 5951Kb