شنبه،18 ارديبهشت 1400 English

معاونت تحقيقات و فناوري

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • شرح وظايف
   •  بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي پژوهشي
   • مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه
   • تماس با موسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي
   • تنظيم و بازنگري سند استراتژيك پژوهش دانشگاه
   • اداره امور واحد هاي پژوهشي تابعه و وابسته به دانشگاه
   • همكاري در ارائه خدمات علمي فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينار ها و كنفرانسهاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين دانشگاه و ساير موسسات
   • همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي براي ساير موسسات غير دانشگاهي
   • نظارت بر كليه امور پژوهشي دانشگاه ،كتابخانه ها و بانكهاي اطلاعاتي و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
   • برنامه ريزي جهت استفاده اعضاء هيات علمي از فرصت هاي مطالعاتي داخل و خارجي برابر ضوابط مصوب
   • تهيه برنامه پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت هاي پژوهشي در قالب برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه
   • برنامه ريزي جهت چاپ و انتشار تاليفات و يا ترجمه كتب توسط اعضاءهيات علمي دانشگاه و نظارت بر فعاليت نشريات پژوهشي وابسته به دانشگاه
   • نظارت بر فعاليت شوراهاي پژوهشي در دانشكده ها و مراكز تابعه
   • هدايت ،هماهنگي و نظارت بر فعاليت كميته پژوهشي دانشجويان دانشگاه
   • ارائه گزارش عملكرد مالي و برآورد اعتبار ساليانه امور پژوهشي دانشگاه جهت طرح در هيات رييسه
   • نظارت بر كليه مراكز تحقيقاتي تحت پوشش دانشگاه (مستقل و غير مستقل )
   • نظارت بر كليه مراكز توسعه باليني دانشگاه 

    


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 24999943 آخرین به روزرسانی: 18 ارديبهشت 1400

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
IT
eprints

.

ادرس: خرم اباد، كمالوند، كيلومتر٤ جاده خرم اباد- بروجرد، مجتمع پرديس دانشگاهي علوم پزشكي لرستان، معاونت تحقيقات و فناوري
تلفن:06633120172 فكس:06633120173
ايميل حقوقي: research@ lums.ac.ir
Page created in 4.1471779346466 seconds.
memoryUsage : 5889Kb